Huisregels Studio Monaco

Voor onze Gasten die ons Bezoeken

Gedrags en Huisregels

Om jou bezoek aan studio monaco een zo goed mogelijke ervaring te laten zijn hebben we wat huisregels  opgesteld.1 De directie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele diefstal en schades van en aan eigendommen en ongevallen/verwondingen van klanten , personen in en om het pand.2 De klant maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten Studio Monaco en haar dames. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar jij dat je bij Studio Monaco Amstelveen haar dames nooit aansprakelijk zult stellen voor de eventuele gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van alle diensten en behandelingen die worden gegeven.3 Het is ten strengste verboden drugs en/of alcohol in de behandelkamers of in het pand te gebruiken of te verhandelen.4 Wij houden ons het recht voor om een klant te weigeren in geval van dronkenschap en/of als deze onder invloed is van verdovende middelen en/of zich anderszins misdraagt. 5 De dames werken alleen met beschermingsmiddelen voor eigen en jouw veiligheid. Men mag de dames nooit dwingen tot seks! 6 Wij tolereren geen geweld tegen ons en/of onze dames. In dit geval zullen wij ten aller tijden de politie inschakelen.7 Vanuit de beroepsethiek houden wij ons aan de geheimhoudingsplicht, wij verzoeken jou geen persoonsgegevens met de dames uit te wisselen, zodat ook van Jouw eigen zijde de privacy gewaarborgd is.8 Studio Monaco verwacht van zowel onze klanten en onze dames een goede hygiëne en daarom verwachten wij van onze klanten dat zij vooraf douchen in de kamer die tot hun beschikking staat.9 Men moet minimaal bij ons 21 jaar zijn om een behandeling te kunnen nemen. Bij twijfel over de leeftijd zal de gastvrouw naar een identiteitsbewijs vragen.10 In de behandeltijd zit voor- en achteraf douchen bij inbegrepen.11 De dames mogen een klant te allen tijde weigeren, ook als de behandeling al begonnen is en vervelend is of kan gaan worden.12 Studio Monaco Amstelveen discrimineert niet naar afkomst, religie, overtuiging, geaardheid en/of sekse. En tolereert niet dat dames of klanten dit doen.13 Bij het boeken van escort dames respecteert u de keuze en instructies die gegeven worden. Dames mogen klanten of handelingen weigeren en over de prijs kan niet worden gediscussieerd. Niet iedere dame biedt escort of is beschikbaar voor escort service in de breedste zin. Een select aantal dames op onze website bieden escort in de regio Noord-holland.